Termeni și condiții prestări servicii pentru organizatori evenimente

Bine ai venit la BookTes.com. Următoarele sunt Regulile sau „Termenii și condițiile” care guvernează utilizarea website-ului BookTes.com. Folosind și vizitând BookTes.com, sunteți de acord în mod expres să vă conformați acestor Termeni și Condiții și să respectați acești termeni și toate legile și reglementările aplicabile care guvernează website-ul.

BookTes.com este platforma de ticketing si de listare de evenimente/activități unde îți poți urca rapid evenimentul/activitatea pentru a vinde bilete, cupoane, produse și pachete iar Clienții tăi pot cumpăra bilete, cupoane, produse și pachete în orice moment al zilei la evenimentele și activitățile tale. Scopul nostru este să îți oferim o modalitate simplă, eficientă și rapidă de a înregistra și creea un eveniment/activitate cu acces gratuit sau plătit și de a achiziționa bilete, cupoane, produse și pachete online sau offline. Oricine cumpără bilete, cupoane, produse și pachete înregistrează, promovează sau vinde bilete la un eveniment/ectivitate prin intermediul BookTes.com acceptă, prin urmare, acordul de mai jos cu SC Booktes Media Ticket System SRL, compania-mamă a BookTes.com și cu toată proprietatea intelectuală asociată cu BookTes.com. S.C. BOOKTES MEDIA TICKET SYSTEM S.R.L., BookTes și BookTes.com mai sunt numite, în cadrul prezentului document, și Prestator, Parte, Operator.

Termeni de Specialitate

Eveniment - spectacol de mare importanță, constituind un eveniment artistic (concert muzical, dans, festival, reprezentație artistică, piesă de teatru) sau business (conferințe, simpozioane, seminarii, workshop-uri, expoziții, târguri).

Activitate - este locul în care se desfășoară acțiunea de participare activă la un process care implică efort fizic, intelectual sau moral (parc de distracții, atracție turistică, concurs sportiv etc).

Bilet electronic sau e-ticket - document digital care asigură posesorului dreptul de acces la un Eveniment sau o Activitate. Un bilet electronic (abreviat în mod obișnuit ca e-ticket) este echivalentul unui bilet de hârtie.

Bilet fizic – este o bucată de hârtie care indică faptul că o persoană are dreptul de acces la un Eveniment sau o Activitate. De obicei o persoană plătește pentru un bilet, dar acesta poate fi și gratuit. Un bilet poate servi doar ca dovadă a dreptului de acces sau a rezervării accesului. Un bilet poate fi valabil pentru orice loc ("locuri libere") sau pentru un anumit loc ("locuri alocate").

Abonament - document digital care asigură posesorului dreptul de acces la un Eveniment sau o Activitate o singură dată sau de multiple ori zilnic, săptămânal, lunar sau anual în funcție de permisiunile setate în sistem. Un abonament electronic este echivalentul unui abonament de hârtie.

Cupon - document digital care asigură posesorului în cadrul anumitor Evenimente sau Activități dreptul de a revendica servicii și bunuri de consum ce nu pot fi catalogate ca bilete, precum mâncarea, băuturile sau cazările. Un cupon poate servi doar ca dovadă a dreptului de acces la anumite bunuri prestabilite sau a rezervării unui spațiu. Un cupon digital este echivalentul unui cupon de hârtie. În unele cazuri poate permite accesul la eveniment sau activitate fiind semnalizat, după caz, în numele, descrierea sau termenii și condițiile acestora, dar în cele mai multe cazuri cuponul vine însoțit și de un bilet de intrare.

Produs - document digital care asigură posesorului în cadrul anumitor Evenimente sau Activități dreptul de a revendica unele bunuri ambalate ce nu pot fi catalogate ca bilete, precum cd-uri, tricouri, suveniruri și altele asemenea. Un produs poate servi doar ca dovadă a dreptului de acces la anumite bunuri ambalate. Un produs digital este echivalentul unui produs de hârtie. În unele cazuri poate permite accesul la eveniment sau activitate fiind semnalizat, după caz, în numele, descrierea sau termenii și condițiile acestora, dar în cele mai multe cazuri produsul vine însoțit și de un bilet de intrare.

Pachet - reprezintă gruparea de două sau mai multe produse digitale (bilete și/sau abonamente și/sau cupoane și/sau produse) necesare când se dorește a se oferi Clienților un stimulent prin prețuri mai mici pentru mai multe produse (sub formă de pachet) cumpărate deodată, sau posibilitatea de a cumpăra un pachet pentru toată familia sau grup de prieteni.

Social Media - mediul de socializare online - este un grup de instrumente (site-uri web și soft-uri/aplicații) care funcționează cu ajutorul unui dispozitiv conectat la Internet (computer, laptop, tabletă, telefon mobil etc.) și care au fost construite pentru a facilita comunicarea Utilizatorilor de Internet și crearea, distribuirea și schimbul de conținut (text, foto, video, audio, prezentări multimedia etc.) între membrii unor grupuri sociale (prieteni, colegi, familie etc.) care se formează pe bază de încredere, fiecare membru căutând să-și valorifice identitatea, apartenența, creativitatea și libertatea de exprimare și participare.

Arondare serii fiscale – împărțirea unor serii fiscale furnizate sau aprobate de către Administrația Fiscală a sectorului sau localității unde se va desfășura evenimentul/activitatea. 

Returna - acțiunea de înapoiere unui Cumpărător a unei sume de bani cu care a achiziționat bilete/abonamente/produse/cupone/pachete sub formă de bani lichizi sau sub forma unui transfer bancar.

Cumpărător – o persoană care cumpără un bilet/abonament/produs/cupon/pachet utilizând platforma BookTes.com. Cumpărătorul mai este numit și Client, Utilizator în contextul acestui document.

Organizator de Evenimente/Activități - o persoană fizica/juridică care gestionează toată planificarea pre-eveniment/activitate, plasează purtători de cuvânt pentru invitați și pentru grupuri de delegați, coordonează furnizorii, gestionează întrebările Cumpărătorilor și rezolvă problemele în ziua evenimentului/activității pentru a se asigura că toate funcționează fără probleme în limitele bugetului, furnizează evaluări post-eveniment/activitate pentru a pregăti evenimentele/activitățile viitoare, găsește oportunități de cercetare pentru Clienți și evenimente noi. Organizatorul de Evenimente/Activități mai este numit și Beneficiar, Parte, Operator în contextul acestui document.

Site sau Website - este o pagină sau o colecție de pagini de pe World Wide Web care conține informații specifice, ce au fost furnizate de o singură persoană sau entitate și urmărește un localizator comun de resurse (Uniform Resource Locator - URL).

Termeni și Condiții - aranjamente generale, speciale, dispoziții, cerințe, reguli, specificații și standarde care fac parte integrantă dintr-un acord sau contract.

Servicii - actul de a îndeplini o atribuție (de marketing, de management, de contabilitate sau administrare) pentru o afacere sau o persoană care dorește sau necesită în schimbul lui compensații monetare.

Notă informativă: pentru a ușura parcurgerea documentului vom numi bilet, abonament, cupon, produs și pachet în continuare cu termenul bilet sau bilete pentru forma de plural. Organizatorul de evenimente/activități va fi numit în continuare Organizatorul sau Organizatorii pentru forma de plural.

1.1. Introducere

Termenii și condițiile de prestare a serviciilor pentru Organizatori guvernează toate website-urilor și domeniile BookTes.com (inclusiv toate paginile web, subdomeniile și subpărțile acestuia) precum și toate serviciile disponibile pe sau prin intermediul website-ului sau altfel furnizate de către BookTes.com pentru Evenimentele/Activitățile Organizatorului și tot software-ul, definit mai sus colectiv sub denumirea de "Servicii." Serviciile sunt deținute și operate de BookTes.com si sunt oferite sub rezerva acceptării de către Organizator a tuturor Termenilor și Condițiilor conținuți aici, fără modificări, precum și a tuturor celorlalte reguli de funcționare, politici și proceduri care pot fi publicate din când în când pe site-ul BookTes.com ca o parte din Servicii. Organizatorul este de acord cu toți Termenii și Condițiile cuprinși în acest document și cu toate celelalte reguli, politici și proceduri care pot fi publicate în timp pe site-ul BookTes.com. Dacă Organizatorul nu este de acord cu acești termeni, condiții, reguli, politici sau proceduri, Organizatorul trebuie să înceteze imediat utilizarea Serviciilor oferite prin intermediul Website-ului. Acești Termeni și Condiții de prestare a serviciilor pentru Organizatori pot fi modificate numai printr-un acord scris privind serviciile de vânzare a biletelor sau printr-o anexă scrisă la acești Termeni și Condiții, semnat atât de un semnatar autorizat din partea Organizatorului cât și de un reprezentant al BookTes.com sau prin intermediul sistemului BookTes.com.

1.2. Modificări

BookTes.com își rezervă dreptul, la propria sa discreție, de a modifica sau înlocui oricare dintre detaliile acestor Termeni și Condiții în orice moment. Este responsabilitatea Organizatorului de a verifica periodic modificările aduse Termenilor și Condițiilor. Continuarea utilizării Serviciilor de către Organizator după postarea oricăror modificări acestor Termeni și Condiții constituie acceptarea modificărilor. Dacă orice modificare a acestor Termeni și Condiții nu este acceptabilă pentru dvs. în calitate de Organizator, atunci singura dvs. soluție ca Organizator este aceea de a înceta accesarea, navigarea și utilizarea Serviciilor.

 1. Folosirea Serviciilor BookTes.com

2.1. Serviciile

BookTes.com vă acordă un drept neexclusiv, netransferabil și sub-licențiat de a accesa și de a utiliza Serviciile exclusiv în scopul creării unei pagini de eveniment sau activitate în ceea ce privește promovarea, gestionarea, urmărirea și colectarea vânzărilor și a înscrierilor pentru bilete electronice și fizice pentru un Eveniment/Activitate pe care l-ați înregistrat pe site, în fiecare caz în conformitate cu acești Termeni și Condiții și în măsura permisă de toate legile și reglementările aplicabile (naționale și internaționale) referitoare la Eveniment/Atracție. Fără a încălca Termenii și Condițiile, nu veți permite nimănui, direct sau indirect: să modifice, să reproducă sau să creeze în alt mod sau derivate ale oricărei părți a serviciilor sau a conținutului site-ului (așa cum este definit mai jos); ingineria, dezasamblarea, decompilarea sau încercarea într-un alt mod de a descoperi codul sursă sau structura, secvența și organizarea tuturor sau a oricărei părți a Serviciilor (cu excepția faptului că această restricție nu se aplică în limita restrânsă a restricțiilor privind ingineria inversă care sunt interzise de legislația locală aplicabilă); să subînchirieze, să revândă, să distribuie sau să utilizeze Serviciile pentru scopurile comerciale (cu excepția scopului comercial limitat de colectarea vânzărilor sau înscrierilor de bilete prin intermediul Site-ului ca Organizator de evenimente în conformitate cu acești Termeni și Condiții); eliminarea sau modificarea oricăror notificări sau etichete de proprietate asupra ori în Serviciile sau conținutul Site-ului; sau să se angajeze în orice activitate care interferează sau întrerupe Serviciile.

2.2. Ce rol are BookTes.com în cadrul Serviciilor?

BookTes nu este creatorul, Organizatorul sau proprietarul Evenimentelor/Activităților listate în Servicii. BookTes doar oferă serviciile sale, care permit Organizatorilor să gestioneze vânzarea de bilete, înregistrarea și să promoveze Evenimentele/Activitățile. Organizatorul de evenimente/activități este singurul responsabil pentru a asigura că orice pagină care afișează un Eveniment/Activitate din cadrul Serviciilor (și Evenimentului/Activității propriu-zise) îndeplinește toate legile, regulile și reglementările locale, de stat, provinciale, naționale și de altă natură și că bunurile și serviciile descrise în cadrul paginii web a evenimentului/activității sunt livrate conform descrierii și într-o manieră satisfăcătoare.

 1. Obligațiile tale ca Organizator de evenimente/activități

Pentru a fi un Utilizator Înregistrat al Serviciilor în calitate de Organizator, ești de acord să: furnizați informații adevărate, exacte, actuale și complete despre tine în forma solicitată de formularul de înregistrare a Website-ului ("Date de Înregistrare") și actualizați datele de înregistrare pentru a le menține valabile, corecte, actuale și complete. BookTes.com te sfătuiește să furnizați date corecte deoarece acestea sunt folosite pentru furnizarea Serviciului la potențial maxim. BookTes.com își rezerva dreptul de suspendare a utilizării Serviciului în caz ca datele sunt false sau incorecte.

 1. Securitatea contului tău

Pentru a putea avea acces la Serviciile BookTes.com trebuie sa iți creezi un cont cu ajutorul adresei de email și să setezi o parolă. Te rugăm să reții că trebuie să păstrezi confidențială parola setată cu care te autentifici pe BookTes.com și să o protejezi. BookTes.com nu va fi responsabil dacă parola cu care te autentifici va fi furată. Aceasta este valabil și pentru restul conturilor aflate sub tutela contului de Organizator de evenimente/activitati. Te sfătuim să ieși din cont după fiecare utilizare a Website-ului și să menții tot timpul opțiunea de securitate în doi pași activă. Pentru a folosi această opțiune trebuie să furnizezi un număr de telefon valid pentru a putea utiliza codul de autentificare trimis pe acesta. 

 1. Autorizațiile și permisele pe care trebuie să le obțină Organizatorii

Dacă sunteți un Organizator, fără a limita generalitatea oricăror reprezentări sau garanții furnizate în acești Termeni și condiții, ne reprezentați și garantați că:

 1. a) Dvs. și afiliații dvs. veți obține, înainte de începerea vânzărilor de bilete, toate licențele, permisele și autorizațiile fiscale aplicabile (în mod individual și colectiv, "Licențiere") în ceea ce privește evenimentele/activitățile găzduite de dvs. sau de afiliații dvs. din cadrul Serviciilor. Licențierea include, dar nu se limitează la autorizațiile de exploatare a proprietății și permisele de siguranță din partea pompierilor, poliției rutiere, comitetului de siguranță și securitate etc.
 2. b) Dvs. și afiliații dvs. vă veți conforma și vă veți asigura că locațiile pentru fiecare Eveniment/Activitate găzduit(ă) de dvs. sau de afiliații dvs. din cadrul Serviciilor vor respecta toate legile, reglementările, regulile și ordonanțele aplicabile.
 3. c) Veți înregistra și viza în conformitate cu art. 274 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal seriile biletelor scoase la vânzare pe BookTes.com și veți prezenta către BookTes originalul vizat de către autoritățile locale.

(d) Veți solicita ca Evenimentul/Activitatea să fie pus(e) la vânzare cu bilete pe site-ul BookTes.com numai după ce ați obținut licențe specifice pentru un astfel de Eveniment/Activitate, incluzând, dar fără a se limita la, orice autorizare a Evenimentului/Activității de către stat, județ, municipalitate sau altă autoritate locală, rapoartele de inspecție ale departamentului de pompieri, autorizația de primire a minorilor (dacă este cazul), autorizația sanitară (dacă este cazul) și orice altă autorizație potențială aplicabilă; și dvs. și afiliații dvs. veți menține în vigoare pe tot parcursul termenului de acces la Serviciu Licențierea aplicabilă Organizatorului pentru a promova, produce, sponsoriza și a vinde bilete pentru toate Evenimentele/Activitățile găzduite de dvs. sau de afiliații dvs. din cadrul Serviciilor.

(e) Sunteți de acord să nu trageți la răspundere BookTes, filialele sale, afiliații, ofițerii, agenții și alți parteneri și angajați, pentru nicio pierdere, răspundere, revendicare sau cerere, inclusiv onorariile avocaților rezonabili făcute de orice terță parte din cauza sau care decurg din chiar utilizarea de către dvs. a Site-ului, inclusiv utilizarea de către dvs. a Site-ului pentru a furniza un link către un alt Site sau pentru a încărca conținut sau alte informații pe Site. BookTes nu răspunde sub nicio formă, în nicio măsură și nu poartă o astfel de responsabilitate pentru toate acțiunile legate de obținerea tuturor licențelor, permiselor și autorizațiilor fiscale aplicabile (în mod individual și colectiv, "Licențiere"). Cu toate acestea BookTes va cere, dacă este nevoie, dovada acestor documente și prin acceptarea acestor Termeni și Condiții te obligi să furnizezi aceste documente. 

Biletele, prețul biletelor, descrierea biletelor, descrierea Evenimentului/Activității și toate informațiile legate de Eveniment/Activitate sunt în totalitate sub responsabilitatea Organizatorului iar BookTes.com nu este responsabil pentru nicio modificare realizată de acesta. 

 1. Condiții generale

6.1. Parteneri - partenerii de distribuție BookTes.com pot percepe o taxă suplimentară adaugată peste valoarea biletului, în funcție de alegerea lor, în limita unui procent maxim de 10% din prețul biletului sau o taxă maximă de tranzacționare de 25,00 RON

6.2. Servicii - BookTes.com este autorizat să perceapă servicii suplimentare la pagina de plata a cumpărăturilor.

6.3. În cazul în care BookTes.com are dreptul exclusiv de vânzare a biletelor, acest drept trebuie respectat iar în cazul în care exclusivitatea este încălcată prin vânzarea și cu alte rețele de ticketing a biletelor, BookTes.com va percepe o taxă de 10.000 de RON precum și comisionul întreg (fără discount aplicat) și costul pentru alte Servicii ce au fost oferite gratuit – conform Anexă contract –. BookTes.com va deduce această sumă din vânzarea biletelor în momentul în care se va face plata către Beneficiar (Organizator).

6.4. BookTes.com are dreptul de a procesa Returnări de bani Clienților în următoarele cazuri conform regulilor Visa și Mastercard:

- Evenimentul/activitatea este anulat(ă) din orice motiv.

- Artiștii nu își fac apariția la Eveniment/Activitate.

- Artistul nu performează pe durata convenită și promovată.

- Se schimbă data sau ora Evenimentului/Activității.

- Organizatorul oferă informații greșite sau eronate Cumpărătorilor legate de Eveniment/Activitate.

- Evenimentul/Activitatea este amânat(ă).

- Schimbarea locației de desfășurare a Evenimentului/Activității.

- Lipsa de informații despre Eveniment/Activitate.

- Probleme de securitate.

- Nu există acces pentru persoane cu handicap și a fost promovat în acest sens.

- Vedere slabă din scaun sau probleme cu scaunul (unde exista scaune amplasate).

- Lipsa aerului condiționat sau încălzirii în locație (și a fost promovat în acest sens).

- Schimbarea artistului, de exemplu: artistul promovat nu apare la eveniment.

- Modificarea politicii de intrare fără informarea Cumpărătorilor în prealabil.

- Întârzieri la intrare datorate slabei organizări a procesului de intrare, a organelor de securitate, a managementului locației.

- Dificultăți legate de accesul la Eveniment/Activitate cu mijloacele de transport particulare sau în comun.

- Numerotarea incorectă a locurilor (unde există scaune amplasate).

6.5. În cazul în care BookTes.com este obligat să returneze contravaloarea biletelor către Cumpărător dar deja a făcut plata fondurilor reprezentând contravaloarea biletelor către Beneficiar, Beneficiarul este de acord să ramburseze valoarea biletelor către Prestator în termen de 3 zile de la notificarea făcută de către Prestator.

6.6. În cazul în care Evenimentul/Activitatea a fost anulat(ă) și trebuie să se facă Returnări de numerar către Cumpărători, Beneficiarul va fi obligat să plătească costurile de personal pe care BookTes.com le-a angajat pentru a facilita activitatea de Returnare la cererea Beneficiarului.

6.7. În cazul în care un Cumpărător contestă plata cu cardul de debit/credit și în ciuda tuturor eforturilor de dovedire a plății banca totuși returnează contravaloarea biletelor deținătorului cardului, atunci biletele vor fi considerate nevândute.

6.8. În cazul în care Returnarea către Cumpărător a contravalorii biletelor, are loc după ce contravaloarea biletelor vândute la Eveniment/Activitate a fost achitată Beneficiarului atunci Beneficiarul este de acord să plătească suma integrală către Prestator în termen de 30 de zile.

6.9. Plata taxelor către Direcția Financiara a Sectorului/Localității revine Beneficiarului conform legii.

 1. Confidentialitate

Fiecare Parte aici menționată, este de acord și se angajează irevocabil reciproc să respecte în orice moment confidențialitatea oricăror informații care aparțin sau se referă la cealaltă Parte, inclusiv (dar nu se limitează la) afacerile, finanțele, tranzacțiile, serviciile încasate, tranzacțiile sau afacerile care apar în posesia sa directă sau indirectă, ca urmare a acestui acord, și nici una dintre Părți nu va da sau dezvălui nici o astfel de informație oricărei terțe Părți fără acordul prealabil scris al celeilalte Părți.

 1. Politica biletelor

Beneficiarul poate să furnizeze Politica sa de returnare a biletelor și Politica de acces la eveniment/activitate pentru Cumpărători. Dacă Politica de returnare nu este furnizată de către Beneficiar se va aplica politica standard a BookTes.com. Dacă Beneficiarul oferă o Politică de returnare după ce au început vânzările de bilete, Politica de returnare standard a BookTes.com se va aplica tuturor achizițiilor anterioare iar noile comenzi vor fi cele cărora li se va aplica noua Politică de returnare.

8.1. Politica standard de cumpărare/returnare a BookTes.com.

Biletele nu pot fi Returnare dar pot fi transferate doar prin notificarea în prealabil a Organizatorului de eveniment/activitate.

Este responsabilitatea Cumpărătorului să aibă vârsta corectă (conform condițiilor stabilite de către Organizator sau BookTes.com) necesară pentru a intra la Eveniment/Activitate. Responsabilitatea Cumpărătorului este să respecte codul de îmbrăcăminte stabilit de Organizatorul evenimentului/activității. În cazul în care Cumpărătorului îi este refuzat accesul la Eveniment/Activitate, din orice motiv, BookTes.com nu este răspunzător de Returnarea contravalorii biletelor. Este responsabilitatea Cumpărătorului să participe la Eveniment/Activitate la ora și data comunicată de către Organizator sau BookTes.com. Pentru Evenimentele/Activitățile la care Cumpărătorul nu reușește să ajungă, BookTes.com nu va Returna contravaloarea biletelor. BookTes.com nu își asumă nicio responsabilitate pentru orice proprietate personală pierdută sau furată, sau vătămare suferită la Eveniment/Activitate. Nu este permis accesul cu camera video sau camere foto profesionale (DSLR, camere mirrorless). BookTes.com nu va fi responsabil pentru biletele pierdute sau deteriorate.

Biletul nu este destinat revânzării de către Client pe website-uri destinate revânzării biletelor precum: Viagogo, Online Ticket Shop, StubHub, Getmein, OLX, Okazii sau oricare alt website asemănător. Oricine cumpără bilete revândute pe Viagogo, Online Ticket Shop, StubHub, OLX, Okazii sau oricare alt website asemănător nu va fi admis la Eveniment/Activitate. Schimbul de locuri, bilete sau categorii nu este permis. O singură persoană per bilet (dacă nu se specifică altfel). Biletul este valabil numai pentru Evenimentul/Activitatea specificat(ă) și nu poate fi refolosit la mai multe Evenimente/Activități (dacă nu se specifică altfel). Organizatorul Evenimentului/Activității are dreptul de a refuza intrarea după ce a început Evenimentul/Activitatea. Reintrarea nu este permisă. Deținătorul de bilete valide trebuie să aibă un document valid de identificare sau o copie a acestuia, cum ar fi Cartea de Identitate sau Pașaportul, împreună cu cardul de credit/debit utilizat pentru achiziționarea biletului. Neprezentarea documentelor solicitate mai sus Organizatorului de Eveniment/Activitate face ca Organizatorul sa își rezerve dreptul de a refuza participarea la Eveniment/Activitate.

 1. Restricții de conținut

Conținutul Activităților/evenimentelor, inclusiv al fotografiilor atașate acestuia, nu poate încălca prevederile legii, drepturile terțelor persoane (inclusiv drepturile de proprietate intelectuală şi dreptul la viaţă privată), bunele practici și dispozițiile acestor Termeni și Condiții. Activitățile/evenimentele și informațiile publicate pe BookTes.com nu pot avea un conținut ofensator, vătămător, abuziv, ilegal, amenințător, hărțuitor, defăimător, obscen, pornografic, calomnios, discriminatoriu, ostil, care deteriorează imaginea Platformei sau care induc în eroare sau conţin oferte înşelătoare. BookTes se va asigura că nicio Eveniment/Activitate publicat/ă nu va conține: acte de concurență neloială, link-uri către prestatori de servicii sau către website-uri ale unor terți, oferte pentru bunuri sau servicii a căror vânzare sau prestare este ilegală, date cu caracter personal care identifică sau pot conduce la identificarea unei persoane în lipsa acordului expres al acesteia, viruși sau alte tipuri de fișiere, coduri sau programe menite să întrerupă, distrugă sau să limiteze funcționalitatea oricăror componente software sau hardware, adrese de e-mail înșelătoare sau inexistente.

Sunteți de acord că sunteți răspunzător pentru tot Conținutul, sub orice formă, pe care îl furnizați tuturor Utilizatorilor Serviciilor sau îl puneți în alt mod la dispoziția acestora sau prin intermediul Serviciilor. Sunteți de acord să nu utilizați Serviciile ca să: 

- încărcați, postați, trimiteți prin e-mail, transmiteți sau puneți la dispoziție în alt mod orice conținut care este ilegal, dăunător, amenințător, abuziv, hărțuitor, rău, defăimător, vulgar, obscen, calomnios;

- faceți rău minorilor în orice mod;

- furați identitatea oricărei persoane sau entitatea acesteia, inclusiv, dar fără a se limita la, orice reprezentant BookTes.com, sau declarați în mod fals sau să înșelați în alt fel afilierea dvs. cu o persoană sau o entitate;

 - anulați anteturile sau să manipulati în alt mod identificatorii pentru a ascunde originea oricărui conținut transmis prin intermediul Serviciilor; 

- încărcați, postați, trimiteți prin e-mail, transmiteți sau sa puneți la dispoziție în alt mod orice conținut pe care nu aveți dreptul de a-l pune la dispoziție în temeiul unei legi sau al unor relații contractuale sau fiduciare (cum ar fi informațiile privilegiate, sau în conformitate cu acordurile de nedivulgare); 

- încărcați, postați, trimiteți prin e-mail, transmiteți sau puneți la dispoziție orice conținut care încalcă orice brevet, marcă comercială, secret comercial, drepturi de autor sau altă proprietate intelectuală sau drepturi de proprietate ale oricărei persoane sau entități; 

- încărcați, postați, trimiteți prin e-mail, transmiteți sau puneți la dispoziție în alt mod orice conținut legat de vânzarea sau furnizarea de bunuri și servicii, altele decât vânzarea sau furnizarea de bilete și înregistrări la evenimentele/activitățile listate pe Site și alte bunuri și servicii vândute sau furnizate împreună cu astfel de evenimente/activități;

 - interferati sau perturbati serviciile sau serverele sau rețelele conectate la Servicii sau să nu respecte orice cerințe, proceduri, politici sau reglementări ale rețelelor conectate la Servicii; 

- tulburați sau hărțuiți în alt fel orice persoană sau entitate.

Sunteți de acord să:

- utilizați instrumentele de e-mail, în conformitate cu toate legile, regulile și regulamentele locale, de stat, provinciale, naționale și de altă natură aplicabile, inclusiv cele referitoare la spam și e-mail, inclusiv, fără limitare, directiva UE privind protecția datelor personale și a directivei privind confidențialitatea GDPR; 

- să reprezentați și garantați că aveți toate drepturile, puterea și autoritatea necesare pentru a acorda garanție că tot conținutul dvs. nu încalcă, însușește sau contravine drepturilor unor terțe părți; respectă toate legile, regulile și regulamentele locale, de stat, provinciale, naționale și de altă natură aplicabile; și nu încalcă acești Termeni și Condiții.

Este interzisă publicarea Activităților/Evenimentelor fictive pe Platformă. Organizatorul se obligă să şteargă sau să retragă de pe Platformă, în cel mai scurt timp posibil, Activitățile/Evenimentele care nu mai sunt valabile, cu excepţia cazurilor în care Activitățile/Evenimentele care poate redeveni valabile la o data ulterioară, menționându-se în detaliile Activității/Evenimentului, data de la care acesta va fi din nou disponibil.

Nu este permisă inserarea numerelor de telefon ale Organizatorilor în alte secţiuni decât cele dedicate (ex.: introducerea numărului de telefon în titlu sau în detaliile Activității/Evenimentului).

Nu este permisă includerea aşa-numitelor numere ale liniilor telefonice (servicii cu valoare adăugată), care, atunci când sunt apelate, au drept rezultat taxe telefonice mai ridicate pentru apelanţi.

Pentru a se asigura de respectarea integrală a legislaţiei în materie, BookTes își rezervă dreptul de a solicita Organizatorului, din motive obiective, Contractele încheiate cu terți furnizori în desfășurarea Activității/Evenimentului, cum ar fi contractul cu titularul spațiului unde este desfășurată activitatea sau evenimentul sau orice alte contracte relevante pentru a verifica veridicitatea Activității/Evenimentului, în cazul în care există suspiciuni rezonabile.

Orice Activitate/Eveniment poate fi verificat de către BookTes, iar cele care nu respectă aceşti Termeni și Condiţii vor fi refuzate şi/sau șterse în cel mai scurt timp posibil.

Ca urmare a constatării nerespectării regulilor din aceşti Termeni și Condiţii de către oricare dintre Activitățile/Evenimentele publicate pe Platformă, Operatorii BookTes vor avea dreptul, în funcție de situația concretă, de la caz la caz:

 1. a) fie să modifice parţial Evenimentul/ Activitatea şi să îndrepte erorile sau inadvertenţele constatate, în măsura în care acest lucru este posibil, astfel încât să se evite ștergerea Evenimentului/Activitatii respective.
 2. b) fie să întrerupă continuitatea publicării Evenimentului/Activitatii prin refuzarea lui. Refuzarea Evenimentului/Activitatii înseamnă dezactivarea postării acestuia de pe Platformă.

În cazul refuzării Evenimentului/Activității şi ștergerii acestuia de pe Platformă, Organizatorul va fi informat prin e-mail despre motivul refuzului.

În cazul în care Organizatorul publică în mod repetat un Eveniment/Activitate fără a remedia problemele semnalate, BookTes îşi rezervă dreptul de a bloca accesul Organizatorului la Platformă în vederea postării de noi Evenimente/Activității sau administrării Evenimentelor/Activităților existente, până la încetarea efectivă a contractului dintre Părţi.

În cazul nerespectării regulilor din aceşti Termeni și Condiţii de către unul sau mai multe dintre Evenimentele/Activitatile publicate de către un Organizator atunci BookTes are dreptul să elimine poziția tuturor Evenimentelor/Activităților Organizatorului de pe lista rezultatelor motorului de căutare a Evenimentelor/Activităților. Eliminarea poziției Evenimentelor/Activităților se va aplica atât la anunțurile actuale aflate în contul Organizatorului, cât și la cele noi, adăugate de acesta.

Cu scopul de a crește eficacitatea Evenimentelor/Activităților, BookTes are dreptul de a edita și completa parametrii acestuia.

BookTes nu îşi asumă nicio responsabilitate în legatură cu corectitudinea şi conţinutul informaţional al Evenimentelor/Activităților publicate de către Organizatori şi nici în legătură cu oricare dintre consecinţele folosirii Serviciului într-o manieră care contravine acestor Termeni și Condiții.

 1. Revizuirea Evenimentelor/Activităților

BookTes.com își rezervă dreptul de a revizui conținutul Evenimentelor/Activității create de Organizatorii de Evenimente/Activități și listate pe platforma BookTes.com. Revizuirea va ține cont de acești Termeni și Condiții. Evenimentele/Activitățile care se vor abate de la Termeni și Condiții sau le vor încălca, vor fi îndepărtate cu acțiune imediată de pe Website.

 1. Modificări și/sau suspendări ale Serviciilor

BookTes își rezervă dreptul de a modifica, suspenda sau întrerupe, temporar sau permanent, Serviciile (sau orice parte a acestora) din orice moment sau din orice motiv, cu sau fără notificare. BookTes.com nu va fi responsabil pentru Returnarea integrală sau parțială a taxelor de serviciu din niciun motiv, cu excepția acelor taxe legate de rambursările emise Clienților. Sunteți de acord că BookTes nu va fi răspunzător față de dvs. sau față de niciun terț pentru orice modificare, suspendare sau întrerupere a Serviciilor.

 1. Evenimente/Activități interzise

BookTes.com își rezervă dreptul de a interzice unui Organizator să utilizeze Serviciile dacă încalcă Termenii și Condițiile. Acesta va fi notificat în acest caz și ulterior i se va interzice accesul la Serviciile BookTes. BookTes nu poartă nicio responsabilitate pentru eventualele pierderi suportate de Organizator ca urmare a următoarelor acțiuni: 

- acțiuni care încalcă legea sau prezentul acord; 

- utilizarea necorespunzătoare sau neautorizată a Serviciilor de către un Organizator; 

- urcarea pe Platformă a evenimentelor/activităților în scopul recrutării de membri pentru o anumită ideologie sau religie; 

- urcarea pe Platformă a evenimentelor/activităților care încalcă ordinea și moralitatea publică, cum ar fi acte sexuale și obscene; 

- alte situații considerate altfel necorespunzătoare de către BookTes.

În toate aceste cazuri BookTes nu va fi tras la răspundere și de asemenea BookTes își rezervă dreptul de a interzice aceste Evenimente/Activități să apară pe website.

 1. Limita de vârstă

Trebuie să aveți cel puțin 18 ani, sau vârsta legală a majorității în care locuiți, pentru a utiliza Serviciile. Dacă aveți 13 ani sau mai mult, puteți utiliza Serviciile numai sub supravegherea unui părinte sau a unui tutore legal care vă gestionează utilizarea și/sau contul. Cu toate acestea, dacă aveți mai puțin de 13 ani, nu ne furnizați nicio informație despre dvs.

 1. Aspecte legate de cont

Dacă există o dispută între două sau mai multe persoane sau entități cu privire la proprietatea asupra unui cont, BookTes va fi singurul arbitru al litigiului și decizia BookTes (care poate include încheierea sau suspendarea contului) va fi definitivă și obligatorie pentru acele părți.

Dacă utilizați Serviciile în numele unei companii sau al unei alte entități, reprezentați și garantați că aveți autoritatea de a conecta din punct de vedere legal entitatea respectivă cu BookTes.com și de a acorda BookTes toate permisiunile și licențele furnizate în acești Termeni și Condiții.

BookTes te sfătuiește să reclami orice activitate ilegală legată de contul tău către BookTes.com. Tu ești responsabil de orice activitate care are loc sub contul tău.

 1. Linkuri către alte site-uri

Site-ul și Serviciile furnizate pot include, sau terțe părți pot furniza, link-uri către alte site-uri web sau surse. BookTes.com nu are nici un control asupra site-urilor și surselor unor astfel de terțe părți, iar Organizatorul recunoaște și este de acord că BookTes.com nu este responsabil pentru valabilitatea unor astfel de site-uri sau resurse și nu este răspunzător sau responsabil pentru orice conținut, servicii sau alte materiale care sunt disponibile pe aceste site-uri sau surse. Organizatorul recunoaște și este de acord că BookTes.com nu este răspunzător sau responsabil pentru niciun prejudiciu sau pierdere cauzată sau presupusă a fi provocată de sau în legătură cu utilizarea unui astfel de conținut, publicitate, produse, servicii sau alte materiale disponibile sau prin intermediul unui astfel de site sau sursa de la o terță parte.

 1. 1 Drepturile de marca și Politică de copyright

Logo-urile BookTes, precum și BookTes și design-ul găsite pe acest Site sunt mărci comerciale înregistrate ale BookTes. Mărcile comerciale ale BookTes pot fi utilizate public doar cu permisiunea scrisă a BookTes.

Vom rezilia privilegiile oricărui Utilizator care utilizează website-ul www.booktes.com pentru a transmite în mod ilegal materiale cu drept de autor, fără acordul expres BookTes pentru a face acest lucru. În special, Utilizatorii care trimit conținut pe acest Site, indiferent dacă sunt articole, imagini, texte, software sau alte materiale protejate prin drepturi de autor trebuie să se asigure că conținutul pe care îl încarcă nu încalcă drepturile de autor sau alte drepturi ale terților (cum ar fi confidențialitatea sau drepturile publice). După notificarea corectă a deținătorului drepturilor de autor sau agentului său și confirmarea prin intermediul unei hotărâri judecătorești sau admiterea de către Utilizator a faptului că a folosit acest website drept instrument de încălcare ilegală, vom pune capăt drepturilor sale dacă încalcă drepturile de utilizare și/sau îi vom opri accesul la website. Putem, de asemenea, la discreția noastră, să decidem încetarea drepturilor Utilizatorului de a utiliza sau de a accesa Website-ul înainte de momentul respectiv, dacă suntem convinși de faptul că încălcarea presupusă a avut loc.

 1. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Orice date despre Cumpărători colectate în timpul vânzării de bilete sau în timpul înregistrărilor pe Website vor face parte din baza de date BookTes.com și pot fi utilizate în conformitate cu politicile BookTes.com si conform Politicii de confidențialitate și utilizarea informațiilor și respectă Normele Naționale și Europene de protecție a datelor.

Acordul Operatorilor asociați

Întrucât atât BookTes cât și Organizatorul de evenimente/activități sunt operatori de date în sensul dat de Regulamentul (UE) 2016/679 Al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor, denumit în continuare „GDPR”), Organizatorul înțelege că activitățile de prelucrare ale celor doi operatori fac obiectul unui raport de operatori asociați, astfel cum acesta este definit de articolul 26 GDPR, astfel că înțelege să își asume răspunderea pentru modalitatea de prelucrare a datelor pe care le colectează în calitate de operator prin intermediul BookTes.com în scopul desfășurării activității publicate pe BookTes.com.

Pentru evitarea oricărui dubiu scopul BookTes.com este de a furniza serviciile de ticketing si listare de Evenimente/Activități într-un spațiu atât virtual de unde pot fi achiziționate bilete online sau pot fi create Evenimente și Activități cu acces fie gratuit fie plătit, iar scopul urmărit de organizator este de a utiliza mijloacele oferite BookTes.com pentru a-și promova evenimentele/activitățile și a vinde bilete către Utilizatorii BookTes.com.

În acest sens, Organizatorul își asumă răspunderea pentru transmiterea informațiilor în condițiile art.13 și art.14 GDPR și garantează drepturile Persoanei vizate reglementate de art.7 și art.15-22 GDPR. Acesta va prelucra datele cu caracter personal:

 1. a) în mod legal, echitabil și transparent față de Persoana vizată;
 2. b) în scopuri determinate, explicite și legitime și nu într-un mod incompatibil cu scopurile menționate la momentul colectării datelor cu caracter personal;
 3. c) garantând caracterul adecvat, relevant al acestora, limitând prelucrarea la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
 4. d) asigurându-se că datele cu caracter personal care sunt inexacte, sunt șterse sau rectificate fără întârziere;
 5. e) stocând datele cu caracter personal într-o formă care permite identificarea Persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;
 6. f) prelucrând datele personale într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

BookTes.com pune la dispoziția Organizatorului un spațiu în care acesta își poate încărca informațiile cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și respectarea drepturilor Persoanelor vizate. De asemenea, prin mijloacele de contact puse la dispoziția Persoanelor vizate, BookTes.com își asumă rolul de punct de contact pentru acestea și asigură aducerea la cunoștința Persoanelor vizate a prezentelor norme privind prelucrarea datelor cu caracter personal ca operatori asociați.

Cu toate acestea, Organizatorul va fi responsabili pentru evaluarea activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal pe care le colectează prin intermediul BookTes.com, respectiv dacă datele cu caracter personal pot fi prelucrate în mod legal și adecvat cu respectarea și protejarea drepturilor fundamentale și intereselor Persoanelor vizate sau a altor Persoane implicate, în cadrul activității sale specifice.

Pe parcursul desfășurării relațiilor comerciale, Operatorii asociați se vor informa reciproc cu privire la orice cerințe legale, tehnice sau organizatorice, pe care sunt obligați să le respecte pentru a efectua prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu legislația specifică aplicabilă, fiecare dintre aceștia fiind direct responsabil de mijloacele de prelucrarea implementate în realizarea serviciilor specifice ce intră sub competența sa în relație cu Persoana vizată.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se poate realiza de către fiecare dintre Operatorii asociați doar cu respectarea drepturilor Persoanelor vizate în conformitate cu art. 7, art. 13, art. 14 - art. 22 GDPR, precum și a celorlalte prevederi ale GDPR.

Părțile vor respecta principiul stabilit de art. 26 alin. (3) GDPR cu privire la faptul că, indiferent de prevederile acestui Acord, Persoana vizată îşi poate exercita drepturile prevăzute de GDPR cu privire la şi în raport cu fiecare dintre Operatorii asociați în cadrul contractului principal.

Operatorii asociați au obligația să coopereze și să își acorde sprijin reciproc pe toată durata relației comerciale pentru a asigura respectarea drepturilor și libertăților Persoanelor vizate în cadrul operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal în strictă conformitate cu GDPR.

Operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal de către Organizatori pot fi efectuate în temeiul art.6 alin.(1) lit. (b) GDPR cu ocazia vânzării biletelor către utilizatorii BookTes.com și în temeiul art.6 alin. (1) lit. (c) GDPR pentru conformarea la prevederile legale ce reglementează activitatea acestora.

Ori de câte ori Organizatorul va fundamenta prelucrarea datelor cu caracter personal în temeiul interesului legitim prevăzut de art.6 alin. (1) lit. (f) GDPR ori a consimțământului prevăzut de art.6 alin. (1) lit. (a) GDPR, în condițiile art.7 GDPR, respectiv ori de câte ori Organizatorul va intenționa să prelucreze datele cu caracter personal, ulterior vânzării biletelor, într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost obținute, acesta se obligă să furnizeze Persoanei vizate, înainte de această prelucrare ulterioară, informații privind scopul secundar respectiv și orice informații suplimentare relevante, în conformitate cu art.12 – 14 GDPR.

De asemenea, ori de câte ori prelucrarea datelor cu caracter personal se va realiza în baza consimțământului Persoanei vizate, Organizatorul va obține consimțământul acesteia înainte de realizarea operațiunii de prelucrare a datelor, informând Persoana vizată conform art. 12 -14 din GDPR. Consimțământul Persoanei vizate trebuie să fie liber, specific, informat și lipsit de ambiguitate, prin care aceasta să accepte printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc că este de acord cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal.

Operatorii asociați se vor informa reciproc cu privire la cererile formulate de către Persoanele vizate ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate prin intermediul BookTes pentru serviciile oferite de Organizator, cereri în legătură cu exercitarea drepturilor prevăzute prin art. 15-22 GDPR sau în legătură cu serviciile ce fac obiectul raportului comercial dintre Operatorii Asociați. BookTes.com va răspunde direct Persoanei vizate în termenul legal. În situația în care pentru a soluționa cererea Persoanei vizate, sunt necesare informații de la Organizator, Părțile vor coopera pentru a răspunde în termenul legal Persoanei vizate.

Părțile se vor informa reciproc cu privire la orice eventual Incident de securitate în urma căruia au fost afectate date cu caracter personal ce intră sub incidența raportului comercial dintre Operatorii Asociați și termenul de transmitere a notificării are regimul juridic prevăzut pentru notificarea faptei către Autoritatea de Supraveghere în condițiile art. 33 GDPR, respectiv în 72 ore de la data la care oricare dintre Operatorii asociați a luat la cunoștință de existența unui Incident de securitate care poate prezenta riscuri pentru Persoanele vizate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal va avea loc numai în cadrul unor sisteme de prelucrare ce au făcut obiectul implementării unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal. Măsurile tehnice și organizatorice trebuie să respecte art. 32 din GDPR, asigurând un nivel adecvat de protecție și securitate a datelor cu caracter personal.

Operatorii asociați au dreptul de a modifica măsurile tehnice și organizatorice existente dacă există soluții mai eficiente, cu informarea prealabilă a celuilalt.

Suporturile de date care conțin datele cu caracter personal vor fi etichetate în mod corespunzător. În cazul în care astfel de suporturi de date sunt puse în pericol Operatorii asociați sunt obligați să ia toate măsurile necesare pentru protejarea și securizarea datelor cu caracter personal.

Organizatorul declară și acceptă că datele cu caracter personal colectate prin intermediul BookTes.com nu vor fi prelucrate, utilizate, etc decât în legătură cu scopurile prevăzute de părți și doar în legătură cu serviciile accesate prin intermediul BookTes.com

Operatorii asociați se angajează să respecte confidențialitatea în legătură cu prelucrarea datelor.

Părțile trebuie să se asigure că angajații implicați, Persoanele împuternicite de Operatori, Persoanele secundare împuternicite de Operatori, nu prelucrează date cu caracter personal fără autorizație și că aceste Persoane sunt obligate să păstreze confidențialitatea. Obligația de confidențialitate continuă și după încetarea efectelor raporturilor de muncă sau relațiilor contractuale.

Operatorilor asociați le este interzis să furnizeze informații terților fără acordul scris, prealabil, al celuilalt Operator asociat, cu excepția cazului în care au o obligație legală de a face acest lucru (cu titlu de exemplu: obligația de raportare către diverse autorități publice).

Obligația de a menține confidențialitatea, securitatea datelor cu caracter personal și confidențialitatea comunicărilor vor rămâne în vigoare chiar și după încetarea efectelor Acordului.

Operatorii asociați garantează de asemenea că Persoanele împuternicite de către Operatori, Persoanele secundare împuternicite de către Operatori sau orice alte Persoane autorizate să prelucreze date cu caracter personal în legătură cu prezentul Acord și cu Contractul principal, sunt supuse obligației de confidențialitate în ceea ce privește domeniul de aplicabilitate, scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Părțile convin că pentru îndeplinirea obligațiilor stipulate în prezentul Acord să lucreze îndeaproape, într-o măsură rezonabilă, precum și să se informeze reciproc cu privire la toate circumstanțele care afectează sau sunt susceptibile să afecteze derularea raportului comercial.

Operatorii Asociați se angajează să se informeze reciproc cu privire la orice proceduri derulate de Autoritatea de Supraveghere sau de o altă autoritate competentă, în legătură cu prelucrarea datelor ce fac obiectul raportului comercial al acestora, precum și de orice corespondență cu aceste entități privind derularea prezentului Acord. În eventualitatea oricărei inspecții care vizează în orice mod datele cu caracter personal deținute în temeiul prezentului Acord, Operatorul Asociat vizat, în cel mai scurt timp posibil de la momentul la care a aflat despre inspecția planificată sau derulată, va notifica celălalt Operator Asociat despre inspectie, telefonic precum și în scris (exceptând situația în care legea interzice o astfel de notificare).

În cazul prezentat în paragraful anterior, Operatorul Asociat se angajează să coopereze pe deplin cu celălalt Operator Asociat în timpul inspecției (inclusiv prin transmiterea, fără întârziere nejustificată, a oricăror date, informații și documente necesare pentru a clarifica obiectul inspecției). În înțelesul prezentului Acord, „inspecție” înseamnă și primirea de către unul dintre Operatorii asociați de corespondențe de la Autoritatea de Supraveghere sau de la o altă autoritate competentă, în legătură cu încheierea sau derularea Contractului Principal sau a Acordului.

Organizatorul înțelege că atât subscrisa cât și Persoanele împuternicite de Operatori cu care colaborează, nu vor avea dreptul să transfere, să stocheze sau să prelucreze în orice alt mod datele cu caracter personal ce sunt colectate prin intermediul BookTes.com, în afara Spațiului Economic European, fără informarea prealabilă scrisă a BookTes.com.

Operatorul asociat care transferă datele în afara Spațiului Economic European își asumă toate și orice obligații pentru a asigura conformitatea transferului cu prevederile GDPR precum și cu toate legile aplicabile în materia transferului internațional al datelor cu caracter personal.

În situația în care legislația națională prin care vor fi transpuse prevederile GDPR va impune obligații suplimentare Operatorilor asociați, acestea vor face obiectul unei actualizări a prezentelor Termeni și Condiții ori ale unui act încheiat între aceștia.

Nulitatea unei dispoziții a prezentului Acord nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi. Dacă o prevedere se dovedește a fi nulă, Parțile o vor înlocui cu o nouă prevedere care va ilustra intențiile inițiale ale Părților.

Orice modificări ale prezentului Acord, precum și orice acte adiționale vor fi făcute în scris.

Părțile convin ca toate litigiile care decurg din si în legătură cu prezentul Acord să fie soluționate de instanțele competente din București, România.

 1. Limitarea răspunderii

Sunteți de acord să nu trageți la răspundere BookTes, filialele sale, afiliații, ofițerii, agenții și alți parteneri și angajați, pentru nicio pierdere, răspundere, revendicare sau cerere, inclusiv onorariile avocaților făcute de orice terță parte din cauza sau care decurg din utilizarea de către dvs. a Site-ului, inclusiv utilizarea de către dvs. a Site-ului pentru a furniza un link către un alt site sau pentru a încărca conținut sau alte informații pe Site. BookTes nu răspunde sub nicio forma, in nicio măsură și nu poartă o astfel de responsabilitate pentru serviciul de furnizare SMS, email sau de procesare a plăților cu cardul, PayPal. În consecința, BookTes nu este responsabil pentru orice tip de eroare legat de plata online și/sau orice tip de fraudă decurgând în urma plății online. Cu toate aceasta BookTes utilizând serviciile de procesare plăți, SMS si email, servicii independente de BookTes, va face toate demersurile pentru a asigura prevenirea acestor erori și/sau tentativele de fraudă. Biletele, prețul biletelor, descrierea biletelor, descrierea Evenimentului/Activitatii și toate informațiile legate de Eveniment/Activitate sunt în totalitate sub responsabilitatea Organizatorului iar BookTes nu este responsabil pentru nicio modificare realizată de acesta.